Thuốc ngừa thai cấp tốc được sử dụng như một giải pháp hữu hiệu để ngăn cản việc mang bầu do vỡ kế hoạch, lúc xui xẻo thiếu sự biện pháp an toàn trong lúc ân ái. Tuy vậy, đã là thuốc tây thì sẽ có 2 mặt lợi hại, có tác dụng chính và cũng có phản ứng phụ không mong muốn. Sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp 72h như thế nào hiệu quả.

Thuốc tránh thai khẩn cấp là gì?

... Read more